Vítejte na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů obce Česká Bříza, na kterých se můžete seznámit s naším sborem a činností.

Hasiči v České Bříze mají dlouholetou tradici, náš sbor byl založen již v roce 1911. Od této doby se toho mnoho změnilo, nicméně hlavní cíle činnosti sboru zůstávají stejné:

  • Nabídnout občanům České Břízy alternativu v aktivním trávení volného času.
  • Být k dispozici občanům České Břízy v případě řešení problematických situací, mezi které patří např. živelní pohromy, náhlé zdravotní potíže atd.
  • Doplnit místní veřejné a společenské dění o chybějící prvky jako např. Hasičský ples, maškarní bál pro děti, hasičské závody.
  • Zajistit zázemí a prostředky pro činnost jednotky sboru.

Dále je obecním úřadem při SDH zřízena dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výjezdová jednotka. Jednotka SDH je zařazena do kategorie V, tj. jednotka s místní působností a dobou výjezdu do 10 minut. Členové jednotky mají předepsanou odbornou způsobilost a jsou připraveni Vám, v případě potřeby, pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání