Home » 2022

2022

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2022 – DOPLNĚNÍ

Již se k nám dostaly výsledky okresního kola… Nedopadlo to tak úspěšně, jako v loňském roce, kdy se do prvních třech míst v různých kategoriích probojovalo více našich obrázků, ale i tak opět slavíme úspěch:

V kategorii ZŠ1 se na 1. místě umístil obrázek od Tobíka Šafaříka a v kategorii ZŠ2 se na 2. místě umístil obrázek od Honzíka Zábrana. Tobíkovo obrázek se probojoval do kola krajského, tak uvidíme, jestli i zde budeme slavit úspěch.

Oběma moc gratulujeme J

Tobík Šafařík
Honzík Zábran

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2022

Jako v loňském roce se i v letošním někteří naši mladí členové kolektivu zapojili do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.

Obrázky namalovali krásné, všechny byly předány radě prevence Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever, která je zařadí do okresního kola.

Tak budeme všichni pevně věřit, že se jich opět co nejvíc probojuje do prvních míst v rámci okresu a třeba i některé postoupí do kol dalších.

Kuba Kramer
Vojta Sommer
Tobík Śafařík
Honzík Zábran
Šimon Duchoslav

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání