Home » Rok 2021

Rok 2021

Bohužel jako v loňském roce, i celé období od ledna do letních prázdnin roku 2021 se neslo v duchu epidemie, která postihla celou naší republiku, a proto jsme se nemohli zúčastnit žádné soutěže ani jiných akcí. Nicméně i v tomto období jsme se naplno věnovali zajištění chodu sboru či jsme se věnovali zajištění všeho potřebného pro podání, či zpracování podaných žádostí o finanční dotace či dary. O všech úspěšných i neúspěšných žádostí Vás budeme informovat dále.

Dále jsme v tomto období s dětmi kreslili obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Celkem jsme za náš sbor odevzdali 6 obrázků a takové bylo umístění:

Okresní kolo:

Výtvarná část – kategorie M2:

2. místo – Jakub Kramer

Výtvarná část – kategorie ZŠ1:

1. místo – Jan Zábran

2. místo – Tobias Šafařík

Výtvarná část – kategorie ZŠ3:

1. místo – Adam Zábran

Krajské kolo:

Výtvarná část – kategorie ZŠ1:

2. místo – Jan Zábran

Výtvarná část – kategorie ZŠ3:

1. místo – Adam Zábran

V republikovém kole se již bohužel Adam „neprobojoval“ mezi první tři nejlepší výtvarné práce, ale i tak je to velký úspěch. GRATULUJEME!!!

Kuba Kramer, 6 let
Honza Zábran, 8 let
Tobík Šafařík, 7 let
Šimon Duchoslav, 10 let
Adam Zábran, 13 let

V měsíci květnu jsme naplánovali a následně provedli vyčištění požární nádrže. Bohužel jsme za tuto činnost byli řádně, ale hlavně nemile potrestáni. I když legislativní předpisy k požární ochraně ukládají povinnost tyto nádrže pravidelně čistit a kontrolovat, aby nedošlo v případě požáru k poničení zasahujících požárních čerpadel (požární motorové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky), tak jsme byli některým občanem obce udáni na odbor životního prostředí, které nám následně po prošetření za toto vyčištění v době rozmnožování chráněných živočichů udělilo pokutu ve výši 8.000,- Kč. Tato skutečnost byla pro nás velmi zarážející, ale zároveň nám přinesla ponaučení, že i když jsou na jedné straně dány legislativní předpisy týkající se požární ochrany, tak jiné mohou vše uvádět jinak. I z tohoto důvodu budeme pro následující roky žádat odbor životního prostředí Plzeňského kraje o stanovení termínu, kdy je možno požární nádrž čistit. Pevně doufáme, že již tímto krokem naplníme vše potřebné a nebudou už na nás docházet udání.

V letních měsících jsme konečně částečně obnovili naši činnost, začaly tréninky družstev dětí a žen, které se připravovali na první soutěž – Okrskové cvičení v Hromnici.

Tato soutěž se uskutečnila dne 28. 8. 2021 a i když ji pořadatelé zařadili takto na konec prázdnin, kdy spoustu členů sboru bylo ještě na dovolených, povedlo se nám postavit na start dvě družstva dětí (nejmladší a starší) a jedno družstvo mužů.

Výsledky ze soutěže:

Nejmladší děti – 1. místo
Starší děti – 4. místo
Muži – 2. místo

družstvo nejmladších dětí
družstvo starších dětí
všichni zúčastnění členové sboru

Hned další sobotu, 4. 9. 2021, odjelo družstvo mužů na tradiční soutěž „Dolanský šplouchanec“. I přes organizátory připravenou těžkou štafetu, kdy celé družstvo kromě jednoho člena muselo poslepu překonat překážkovou dráhu, naše družstvo vybojovalo 1. místo.

soutěžní družstvo

Další sobotu, 11. 9. 2021, se členové sboru zapojili do organizace cyklistického závodu „Plzeňská MTB 50“, kdy zajišťovali bezpečnost cyklistů na přejezdech přes veřejné komunikace jak v obci, tak i mimo ji.

18. 9. 2021 byl pro náš sbor nejdůležitějším dnem tohoto roku. Tento den jsme pořádali soutěž u příležitosti 110. výročí založení našeho sboru. Na soutěž přijelo celkem 11 družstev dětí, 5 družstev žen a 5 družstev mužů. Ještě než začala samotná soutěž, tak starostka okresního sdružení hasičů Plzeň-sever pí. Alena Foldová předala našemu sboru Čestné uznání okresního sdružení za aktivní a obětavou práci ve prospěch dobrovolných hasičů.

Čestné uznání pro sbor

Výsledky ze soutěže:

Nejmladší děti – 1. místo

Mladší děti – 2. místo

Starší děti – 2. místo

Ženy – 5. místo

Muži A (mladší) – 3. místo

Muži B (veteráni) – 5. místo

Poslední naší společnou akcí byla účast na „Třemošenské padesátce“. Celou akci jsme si společně moc užili a krásně jsme se prošli po našem okolí.

Jak jsme Vás již informovali výše, uvádíme zde ještě pár statistických a dalších informací, abyste měli ucelené informace:

Dotace

Podpora regionů 2021 – Nadace ČEZ

 • Zažádáno o finanční příspěvek na zakoupení prostředků pro kácení stromů a poskytování první pomoci
 • Výsledek: ŽÁDOST ZAMÍTNUTA

Zaměstnanecké granty 2021 – Nadace ČEZ

 • Zažádáno o finanční příspěvek pro mladé hasiče
 • Výsledek: ŽÁDOST ZAMÍTNUTA

Podpora regionů 2021 – Nadace ČEZ

 • Zažádáno o finanční příspěvek na zakoupení požární nádrže pro nácvik požárního útoku
 • Výsledek: ŽÁDOST ZAMÍTNUTA

Dary 2021 – ČEZ

 • Zažádáno o finanční příspěvek na zakoupení požární nádrže pro nácvik požárního útoku
 • Výsledek: ŽÁDOST ZAMÍTNUTA

Můj klub 2021 – Národní sportovní agentura

 • Zažádáno o 21.250,- Kč
 • Výsledek: PŘIDĚLENO 18.912,50 Kč
 • Za tyto finanční prostředky byly zakoupeny dresy pro mladé hasiče a dále luk, foukačka, uzlovačky, džberovka, pojistky na hadice a busoly pro nácvik disciplíny „Závod požárnické všestrannosti“

Nadace AGROFERT

 • Zažádáno o 41.321,- Kč
 • Výsledek: PŘIDĚLENO 40.000,- Kč
 • Z tohoto finančního daru bylo zakoupeno:
  • 2 ks     protiprořezové rukavice Resque ESKA WIZZ
  • 2 ks     tvarovatelná fixační dlaha na ruku
  • 2 ks     tvarovatelná fixační dlaha na nohu
  • 1 ks     fixační krční límec pro děti
  • 1 ks     Batoh záchranářský Water Stop Pro Red
  • 1 ks     Vak na Lano
  • 2 ks     Opasek pracovní polohovací pro hasiče s rychlosponou
  • 2 ks     Hasičská sekerka včetně závěsníku
  • 1 ks     Motorová pila STIHL MS 462 včetně příslušenství
  • 1 ks     Kombikanystr standard bílý 5l/3l
  • 1 ks     Přilba ADVANCE Vent

Dotace Plzeňského kraje – prostřednictvím Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever

 • Dotace ve výši 5.000,- Kč na pořízení soutěžních savic pro mladé hasiče
 • Dotace ve výši 2.000,- Kč na pronájem mobilních záchodů na soutěž k 110. výročí
 • Dotace ve výši 2.000,- Kč na zakoupení pohárů a medailí na soutěž k 110. výročí
 • CELKOVÁ VÝŠE DOTACE 9.000,- Kč

Dne 29. 11. 2021 jsme požádali o dotace Můj klub 2022, kdy žádáme o dotaci ve výši 48.400,- Kč. V případě, že nám tyto finanční prostředky budou přiděleny, bude z nich pro mladé hasiče zakoupen soutěžní rozdělovač, soutěžní proudnice, soutěžní sací koš, ochranné soutěžní přilby a druhá sada soutěžních hadic.

Sponzorské dary:

I v letošním roce nás někteří naši spoluobčané obdarovali sponzorskými dary, za které jsme pořídili pro naše mladé hasiče pracovní stejnokroje, čímž jsme po dlouhé době docílili toho, že všechny naše děti na soutěžích mají jednotné ustrojení.

Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat níže uvedeným sponzorům:

 • Firma KLAUDIS – Ing. Petr Sommer
 • Firma KUŽÍLEK s.r.o. – Zdeněk Kužílek
 • Firma Bagry Bříza – Miroslav Šír
 • Ing. Antonín Štorkán
 • Klas-Bohemia Zruč
 • Stavby Plzeň – P. Šik
 • PRO-STORY – Ing. Jiří Zábran

Finanční dotace od obecního úřadu:

Jako každý rok nám obecní úřad přidělil finanční prostředky na zajištění naší činnosti. Z finančních prostředků přidělených pro letošní rok jsme zakoupili především prostředky pro naší výjezdovou jednotku. Ze zakoupených věcných prostředků uvádíme nejdůležitější:

 • 10 ks   Baterka na zásahovou přilbu
 • 1 ks     Štípací sekera FISKARS X11
 • 2 ks     Štípací sekera FISKARS X17
 • 3 ks     Výstražný kužel
 • 2 ks     Zastavovací terč
 • 5 ks     Výstražná vesta s nápisem HASIČI
 • 1 ks     Výstražná vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU
 • 1 ks     Výstražná vesta s nápisem VELITEL JEDNOTKY
 • 2 ks     Svítilna ruční TRIO 550

Dále jsme z těchto finančních prostředků zakoupili pracovní stejnokroje pro vedoucí kolektivu mladých hasičů a pracovní polokošile pro členy výboru.

V neposlední řadě z těchto finančních prostředků byl financován provoz dopravního automobilu, zásahové a soutěžní požární stříkačky a byly zakupovány potřebné náhradní díly na jejich opravy.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání