Home » Rok 2011

Rok 2011

Píše se rok 2011 a na lednové výroční schůzi sboru se přihlašuje nová parta nadšenců, kteří mají zájem o obnovu sboru a tím udržení hasičské tradice v obci.

V březnu starší členové předávají své funkce a začíná pracovat nový výbor ve složení:

Starosta:             Jiří Macek
Místostarosta: Radek Kokoška
Velitel:                Roman Mancl
Jednatel:            Milan Pondělík

Sbor čítá celkem 41 členů, z toho 28 mužů, 5 dětí a 8 „veteránů“.

V sobotu 28. května odjíždí členové sboru po patnácti letech na svou první soutěž a to na okrskové cvičení do Hromnice. Zde soutěžní družstvo, z důvodu selhání techniky, obsadilo 8. místo. Tento neúspěch nicméně družstvo nezlomil, ale naopak posílil ještě k většímu nasazení v rámci tréninku.

Dalším cvičením, kterého se soutěžní družstvo účastnilo, byla soutěž 25. 6. 2011 ve Zruči. Zde se již dařilo lépe a družstvo obsadilo 5. místo z 9 sborů.

Největší událostí sboru, a také nejsložitější v rámci příprav, bylo 100. výročí založení sboru. V sobotu 3. září se konala slavnostní výroční schůze s výstavou dobových uniforem, helem, sekyrek a všeho, co k hasičskému sboru patří. O týden později, v sobotu 10. září ve 13 hodin, se vydal slavnostní průvod obcí na místní sportovní hřiště, kde se konalo velké soutěžní odpoledne za účasti sborů z okolních obcí i profesionálního sboru z Plzně. Zde naše soutěžní družstvo vybojovalo 3. místo. Tento den, a zároveň celé oslavy výročí, ukončila taneční zábava v místním kulturním domě.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání