Home » Rok 2019

Rok 2019

Opět, jako každý předchozí rok, jsme i letošní zahájili 19. ledna výroční valnou hromadou sboru.

17. února jsme uspořádali maškarní bál pro děti. Celkem se této akce zúčastnilo 62 dětí s různorodých maskách a převlecích. Jako v loňském roce, i letos získaly tři nejlepší masky (děti J) jako cenu sladký dort.

21. února v 16:00 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o odstranění kalamitních stavů v chatové oblasti u Třemošenky. Konkrétně se jednalo o odstranění tří ulomených nebo vyvrácených stromů, které popadaly na přilehlé chaty a přístřešky. Zde měli konečně naši nově vyškolení „pilaři“ možnost ukázat co se naučili v kurzu a za necelé dvě hodiny jsme měli vše uklizené a vraceli jsme se na základnu.

V polovině března započal trénink nově vzniklého soutěžního družstva žen.

Poslední dubnovou sobotu jsme se vydali na soutěž okrsku Dolany, která se konala ve Zruči. Této soutěže jsme se účastnili jako hosté a proto námi dosažené výsledky se nezapočítávali do celkového hodnocení soutěže. Soutěž byla dobře připravena, nicméně se zde projevila různorodost používaných požárních stříkaček. Našemu družstvu mužů se bohužel v této soutěži nedařilo a útok nedokončilo, družstvo žen svým časem vybojovalo krásné 2. místo.

První květnovou sobotu jsme opět měli tradiční brigádu na vyčištění místního koupaliště. Přítok je jako každý rok velmi slabý, tak uvidíme, jestli voda do koupaliště bez problémů přiteče. Po brigádě následoval trénink družstva mužů a žen.

V sobotu 11. května jsme odjeli na okrskové cvičení do Hromnice. I přes nepřízeň počasí, která nám zastihla běhen požárních útoků, družstvo dětí obsadilo 2. místo, družstvo žen obsadilo 3. místo a družstvo mužů „A“ 1. místo a družstvo mužů nad 50 let 4. místo.

Další květnovou sobotu jsme vyčistili koupaliště v chatách a večer jsme se vydali pobavit na pouťovou zábavu, kterou pořádal místní obecní úřad.

3. června byl naší jednotce opět vyhlášen poplach za účelem likvidace nebezpečných stavů. Jednalo se o úklid zlomeného stromu v zatáčce směrem na Zruč a jednoho vyvráceného stromu v chatách.

První červnovou soboru jsme odjeli s dětmi na soutěž okrsku Dolany, která se konala na louce za školou v Dolanech. Soutěže se celkem zúčastnilo 23 družstev dětí a naše dvě družstva starších dětí se umístily na 4. a 5. místě.

22. června se jako každý rok uspořádali „Noční jízdu“. Účast byla na tomto ročníku mírně slabší než v předchozím roce, účastnilo se jí „pouze“ 80 hasičů a hasiček z okolních sborů. První soutěžní družstvo se vydalo na trať v osm hodin večer a soutěž končila ve dvě hodiny ráno. Celou dobu soutěže nám vydatně pršelo, ale pro družstva našeho sboru pršelo štěstí. Družstvo žen se umístilo na 1. místě a družstvo mužů se též umístilo na 1. místě.

Na konci prázdnin jsme se vydali na soutěž „Dolanský šplouchanec“, která se konala v krásném prostředí u řeky Berounky v tábořišti Na Závrtku pod Dolanským mostem. Jednalo se spíše o netradiční pojetí požárního útoku, takže celé soutěžní družstvo startovalo z požárního automobilu. Družstvo mužů skončilo na 4. místě a družstvo žen na 3. místě.

14. září vyjelo družstvo žen na soutěž do Rybnice, která se zde konala pod „krycím“ názvem „Rybnická gumovka“. I zde se jednalo o netradiční provedení požárního útoku, který byl spojen se záludnými úkoly, a to překvapilo dost družstev. Družstvo žen skončilo na 3. místě.

Následně jsme se tradičně zúčastnili dne 5. října pochodu „Třemošenská padesátka“.

15. listopadu se uskutečnila naše poslední akce a to beseda se zdravotnickým záchranářem v místním kulturním domě. Účast byla na této besedě vysoká, zúčastnili se jí všichni členové naší výjezdové jednotky, zástupkyně družstva žen a dále členové výjezdových jednotek okolních sborů a také místní obyvatelé obce. Beseda se podařila a za skoro tři hodiny se toho všichni hodně naučili.

Do konce roku jsme ještě uspořádali několik brigád, především na opravu a úklid hasičské zbrojnice a okolí zbrojnice.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání