Home » Výjezdy a činnost jednotky

Category Archives: Výjezdy a činnost jednotky

10.12.2022 – Požár – zahradní přístřešek

Dne 10.12.2022 vyjela jednotka k požáru zahradního přístřešku v obci Česká Bříza.

Jednotka ve spolupráci s jednotkou HZS Plzeňského kraje prováděla rozebrání střešní krytiny, vyhledávání a uhašení skrytých ohnisek požáru a vyskladnění shořelých náhradních dílů na automobily.

Dotace NSA

Díky Národní sportovní agentuře, která nám prostřednictvím dotačního titulu Můj klub 2022 přidělila dotaci ve výši 43.560 Kč, jsme mohli pořídit pro naše mladé hasiče nové vybavení, které již má kompletně kované spojky, které jsou pro spojování dětmi snazší.

Konkrétně jsme zakoupili:

Sportovní proudnice C52 EXCELLENT včetně ochranné krabičky

Rozdělovač PH Sport

Sadu dětských hadic Flammenflex-G RED

Koš sací 110 Sport Extra – naklapávací

Sportovní přilby Mammut Skywalker 3

Touto cestou bychom chtěli Národní sportovní agentuře poděkovat.

26.11.2022 – Technická pomoc – odstranění nebezpečných stromů

Dne 26. 11. 2022 provedla jednotka odstranění nebezpečného listnatého stromu, který byl vyhnilý a ohrožoval bezpečnost občanů obce.

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stromů

Dne 13. 10. 2022 vyjela jednotka na žádost starosty obce Česká Bříza a majitele lesa na technickou pomoc, během které odstranila 3 jehličnaté stromy ohrožující bezpečnost provozu na místní komunikaci.

Slavnostní předání nového vozu

Dne 27. srpna 2022 jsme slavnostně za účasti občanů obce převzali nový dopravní automobil Fiat Ducato.

Slavnostní ceremoniál započal ve 14 hod., kdy před nastoupené zástupce výjezdové jednotky sboru přijelo nové vozidlo se starostou obce. Ten po krátkém pozdravení všech přítomných předal klíčky od tohoto vozidla do rukou velitele jednotky.

Poté byl vůz požehnán farářem římskokatolické farnosti z Ledců u Plzně.

Když už jsme všichni takto společně prožívali tyto slavnostní chvíle, rozhodl se výbor předat dětem, které se zúčastnili v letošním roce celorepublikové výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, stavebnice Lego zakoupené sborem.

Po skončení těchto oficiálních částí programu následovala ukázka zásahové techniky našich kolegů, hasičů Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Nejprve si všichni zájemci mohli prohlédnout dvě automobilové cisterny, včetně všeho vybavení, a následně proběhla ukázka hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Než kluci odjeli s cisternami zpátky do Plzně, vyrobili dětem „bazén“ pěny. To mnoho dětí mile zaskočilo, ale hned věděly, co mají dělat…

Celým dnešním odpolednem nás provázela hudba Tandemu Václava Kokošky a pro všechny bylo připravené bohaté občerstvení našimi členy.

V současné době probíhá s vozidlem seznamování všech členů, kteří mají oprávnění s ním jezdit, aby ho stoprocentně ovládali v případě potřeby výjezdu k mimořádné události.

Do „ostrého“ výjezdu bude vozidlo zařazeno po dokončení opravy a rekonstrukce přívěsného požárního vozíku, aby bylo možné na místo mimořádné události dovést vše potřebné pro efektivní a stoprocentní zásah. Do té doby bude jednotka vyjíždět k mimořádným událostem stávající Avií.

Finanční vypořádání pořízení tohoto vozidla:

Celková cena vozidla                             1.216.406,95 Kč včetně DPH

Dotace MV – HZS ČR                             450.000 Kč včetně DPH

Dotace Plzeňského kraje                        300.000 Kč včetně DPH

Dofinancování obcí                                466.406,95 Kč včetně DPH

Výbava vozidla nad rámec zákonem povinné výbavy:

2 ks    Dobíjecí svítilna TRIO 550

1 ks    Záchranářský batoh (výbava odpovídající lékárničce velikosti III)

2 ks    Požární světlomet s kloubovým uchycením

1 ks    Hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B

1 ks    Hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B

1 ks    Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1

2 ks    Nůž (řezák) vyprošťovací

1 ks    Vytyčovací páska

1 ks    Vozidlová radiostanice MOTOROLA

1 ks    Velitelská lampička

Dále budou do vozidla doplněny tyto prostředky, které již má jednotka k dispozici:

Reflexní vesta VELITEL ZÁSAHU

Reflexní vesty HASIČI

Osobní polohovací opasky se sekerkami

Ostatní věcné prostředky požární ochrany, jako např. motorová řetězová pila, žebřík, pracovní a záchranné lano atd. budou do vozidla dodávány dle požadavku zásahu u mimořádné události.

Vozidlo bude využíváno především k dopravě výjezdové jednotky k mimořádným událostem, dopravě členů soutěžních družstev dětí, mužů a žen na soutěže, na žádost KOPIS HZS Pk či obce na případnou evakuaci obyvatel, ale i k dalším činnostem na žádost obce.

135 let SDH Hromnice

Dne 11. června 2022 jsme se zúčastnili soutěže v Hromnici u příležitosti oslav 125. výročí založení SDH Žichlice a 135. výročí založení SDH Hromnice.

Na soutěž se za náš sbor celkem přichystalo 5 družstev (3 družstva dětí, 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů).

I přes velmi teplé počasí, které nás celou soutěží provázelo, se nám zadařilo a odvezli jsme si domů celkem 5 pohárů.

Děti – mladší kategorie

1. místo – družstvo B

2. místo – družstvo A

Děti – starší kategorie

2. místo

Ženy

3. místo

Muži

2. místo

04.06.2022 Noční jízda

Dne 4. června 2022 jsme ve spolupráci s okrskem Hromnice uspořádali po dvou letech odmlky Noční jízdu. Celkem se na tuto tradiční noční soutěž přihlásilo 10 družstev, 4 kategorie mužů a 6 kategorie žen.

Vše odstartovalo v 19 hod. psaním testů v České Bříze. Jeden test prověřil hasičské znalosti, další znalosti z oblasti poskytování první pomoci a poslední znalosti strojníků.

Následně se všechna družstva rozjela do okolních vesnic, kde na ně čekaly další tradiční i netradiční disciplíny.

Soutěž se velmi povedla, nikomu se nic nestalo, a proto jsme mohli v 1 hod. ráno přistoupit k vyhodnocení:

Kategorie ženy:

  1. místo             SDH Zruč
  1. místo             SDH Česká Bříza
  1. místo             SDH Žichlice
  1. místo             SDH Planá
  1. místo             SDH Druztová
  1. místo             SDH Chotiná

Kategorie muži:

  1. místo             SDH Česká Bříza
  1. místo             SDH Žichlice
  1. místo             SDH Planá
  1. místo             SDH Zruč

Děkujeme všem závodníkům, rozhodčím a především pořadatelům, že po takové odmlce mohla tato soutěž proběhnout…

31.5.2022 – výjezd – požár OA

Dne 31.5.2022 proběhl výjezd SDH k požáru osobního automobilu na parkovišti v chatách pod obcí Česká Bříza.

20.5.2022 – výjezd – technická pomoc

Dne 20.5.2022 proběhl výjezd SDH jako technická pomoc při odstranění padlého stromu na silnici Česká Bříza – Zruč.

Článek o nás na pozary.cz

https://www.pozary.cz/clanek/253362-hasici-z-ceske-brizy-maji-diky-prispevku-z-nadace-agrofert-nove-vybaveni/

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání