Home » Rok 2016

Rok 2016

Rok 2016 začínáme Valnou hromadou, která se koná 9. ledna 2016 v místním hostinci, za účasti všech členů sboru a spousty hostů z řad obyvatel obce a členů SDH z okolních obcí.

V sobotu 21. února 2016 pořádáme tradiční Hasičský ples. Týden předem roznášíme po obci pozvánky a doufáme ve velkou účast místních obyvatel. K tanci a poslechu hraje známá kapela „Veselá šestka“ a k našemu údivu je sál zcela zaplněn. Děkujeme místním občanům za účast a těm, kteří nepřišli, za poslání vstupného.

Během ledna, února a března opět probíhá školení zásahové jednotky v rámci okrsku a velitelé se opět školí v HZS na Košutce. Další činností našeho sboru je celodenní brigáda ve zbrojnici, kde vyrábíme nové žebříky do koupaliště, které budeme počátkem května čistit.

V sobotu 21.května se účastníme okrskového cvičení v Hromnici. Za pěkného slunného počasí se umisťujeme jako druzí v okrsku.

O týden později se koná Taktické cvičení „Noční jízda“. Tentokrát je start a cíl v České Bříze. Trať opět vede přes okolní vesnice, kde se plnili různé úkoly. Na Noční jízdu přijelo 14 soutěžních družstev a naše jednotka skončila na 5.místě.

Začátkem září jsme vyjeli na oslavy 125.výročí založení SDH Žichlice. Po průvodu obcí se uskutečnila na hřišti soutěž, kde jsme po selhání techniky obsadili 8.místo.

Během podzimu děláme několik brigád ve zbrojnici na údržbě techniky a pomáháme i s úklidem obce.

Koncem prosince již probíhají přípravy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat 28. ledna 2017 od 15.00 hodin v přísálí  kulturního domu v České Bříze.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání