Home » Rok 2012

Rok 2012

Letošní hasičský rok jsme zahájili počátkem dubna školením strojníků a velitelů jednotek SDH v Kaznějově. Našim členům se podařilo úspěšně složit zkoušky a jednotka SDH byla posílena o velitele p. Karla Škubala a dva strojníky p. Jiřího Macka a p. Lukáše Maciarze.

Dne 26. května jsme opět vyrazili do Hromnice na okrskové cvičení. Zde soutěžní družstvo obsadilo 2. místo z celkových 6 sborů. Poprvé se tohoto cvičení zúčastnilo i družstvo dětí, které obsadilo krásné 2. místo.

V sobotu 16. června jsme se opět vydali do Hromnice, kde se konaly oslavy 125. výročí založení místního SDH. Oslavy a soutěž se konaly na místním hřišti „V Kolnách“ a z celkových 9 sborů jsme se poprvé umístili 1. místě.

Poslední soutěžní před prázdninami byla soutěž uspořádaná u příležitosti 100. výročí založení SDH Zruč. Do soutěže se zapojilo celkem 11 družstev a my jsme obsadili 3. místo.

Během prázdnin jsme v naší obci kontrolovali hydrantovou síť a za pomoci vodárny jsme všechny hydranty opravili, aby byly připravené pro případný požární zásah.

13. října jsme odjeli na taktické cvičení do Nynic. Námětem cvičení byla dálková doprava vody na vzdálenost cca 1500 m. Cvičení se zúčastnilo 5 sborů a vše proběhlo dle stanoveného plánu.

V prosinci jsme ve spolupráci s místním klubem hokejbalistů uspořádali kulturní akci „Sobota plná divadla“.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání