Home » 2023

2023


Jako několik let zpátky se i letos naši nejmladší členové sboru zapojili do celostátní výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Celkem jsme do okresního kola odeslali 5 vydařených obrázků.

Bohužel letošní okresní odborná porota dala při vyhodnocování došlých obrázků přednost mateřským a základním školám a z našeho sboru žádný obrázek nevybojoval přední místo a nedostal se do vyšších kol.

Nicméně všem našim malým malířům gratulujeme a velice si vážíme jejich zapojení do soutěže. Drobné dárky za náš sbor dětem předáme při soutěži v požárním útoku, kterou budeme pořádat v září 2023.

Kuba Kramer

Ondra Žemlička

Tobík Šafařík

Honzík Zábran

Markétka Plevková


V únoru 2023 jsme pro děti z naší vesnice, ale i z okolních, uspořádali tradiční maškarní ples. Celkem za námi přivítalo 46 dětí v nejrůznějších maskách. Pro děti byla připravena bohatá tombola, kdy si každý odnesl nějakou pěknou cenu a pro šest nejlepších masek, které vybrali přítomní rodiče či prarodiče, byl přichystán dort nebo dětské šampaňské. Dále byly pro děti připraveny drobné soutěže o další ceny nebo si mohly zatancovat v rytmu muziky Tandemu Václava Kokošky.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání