Home » Rok 2020

Rok 2020

11. ledna jsme se všichni sešli na výroční valné hromadě našeho sboru v místním kulturním sále obce. Účast byla vysoká nejen ze strany členů sboru, ale i návštěv ze spřátelených sborů okolních obcí. Z důvodu, že letošní výroční valná hromada sboru byla volební, navštívila nás starostka okresního sdružení hasičů Plzeň-sever pí. Foldová, aby dohlédla na průběh valné hromady. Byla velmi spokojená a schválila nás za naši činnost.

Na této valné hromadě jsme si zvolili nové vedení SDH ve složení:

Starosta SDH                    Macek Jiří
Náměstek starosty SDH     Šafařík Josef
Velitel SDH                      Škubal Karel ml.
Jednatel SDH                   Sommer Petr
Hospodář SDH                   Pondělík Milan

2. února jsme opět uspořádali pro děti maškarní bál. Celkem přišlo 65 dětí v doprovodu svých rodičů. Během celého odpoledne bylo pro děti připraveno velké množství nejrůznějších soutěží, za které dostávaly bohaté odměny.

7. března jsme měli velkou brigádu u hasičské zbrojnice. Uklidili jsme celé okolí zbrojnice a hlavně jsme ořezali všechny stromy, které již zasahovaly do elektrických drátů.

O víkendu 7. a 8. března proběhlo v Manětíně školení vedoucích kolektivů mladých hasičů. Pan Josef Šafařík zde obhájil již dříve udělenou kvalifikaci II. vedoucí, p. Ladislav Plevka, pí. Jitka Rollingerová a pí. Michaela Duchoslavová zde získali kvalifikaci III. minimum.

Z důvodu, že v následujících dnech, měsících postihla naši celou republiku pandemie v podobě onemocnění COVID-19, byli jsme nuceni omezit, dá se říci, že úplně zastavit, veškerou naši činnost.

Nicméně nás tato skutečnost až tak úplně neochromila a proto jsme se, za finanční podpory našeho obecního úřadu a spolupráce se stavební firmou, pustili do celkové rekonstrukce naší hasičské zbrojnice. Proběhla výměna stávajících vrat na výsuvná a celková oprava podlah, stěn a elektrických rozvodů v celé zbrojnici.

Dále se nám v době mírného rozvolnění povedlo společně s dětmi uspořádat jejich první velkou „akci“ a to plnění odborností a specializací mladých hasičů. Všechny děti se na toto dobře připravily a všechny odbornosti a specializace splnily.

21. června jsme se vypravili na prověřovací cvičení, které spočívalo v dálkové dopravě vody. Tohoto cvičení se zúčastnilo 5 sborů a dálková doprava vody probíhala v délce 1400 m s převýšením 60 metrů.

4. července jsme odjeli na soutěž do Chotiné u příležitosti 125. výročí založení sboru. Družstvo dětí se umístilo na 3. místě, družstvo žen také 3. místo a družstvo mužů 4. místo.

Nadcházející sobotu odjeli někteří členové naší výjezdové jednotky do Plzně k obchodnímu domu Bauhaus, kde společně se zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje předvedli divákům záchranu zraněného motorkáře po dopravní nehodě.

Poslední akcí v letošním roce bylo 5. září slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice. Akce se nám velmi povedla, přišlo se podívat skoro 100 osob. Děti při této příležitosti předvedli požární útoky a následně připravily pro ostatní děti drobné dovednostní disciplíny, jako bylo např. vázání uzlů.

Zbytek roku se bohužel opět nesl v „duchu“ pandemie, kdy byla opět veškerá činnost pozastavena.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání