Home » Rok 2017

Rok 2017

Letošní rok jsme započali Výroční valnou hromadou, která se konala 28. 1. 2017 za účasti všech členů SDH.

Další naší aktivitou byla 10. 2. beseda o První pomoci se záchranáři. Akce se zúčastnili všichni hasiči a asi 60 obyvatel obce.

V neděli 26. 2. jsme uspořádali pro děti Maškarní bál. Účast byla obrovská, 90 masek a 100 rodičů. O hudbu se starala skupina Tandem V.Kokošky a přestávky vyplňoval kouzelník.

Další akcí byla 11. 3. Hasičská veselice s skupinou Pecičky. Účast byla žalostná, pouze 40 hasičů.

Koncem března jsme prořezali alej ke hřbitovu a uklidili okolí obce od černých skládek.

V dubnu jsme vybetonovali nový vtok do koupaliště a zabetonovali nové držáky pro skákací prkno. Počátkem května jsme obě koupaliště vyčistili a připravili na provoz.

V sobotu 27. května se konalo v Hromnici okrskové cvičení, kde jsme obsadili 4. místo a nové družstvo dětí zvítězilo.

V sobotu 10. června se konal již 15. ročník Noční jízdy o pohár starosty obce a okrsku. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a 6 družstev žen. Oba poháry si odvezli družstva SDH Planá. Naše družstvo obsadilo skvělé 3.místo.

Poslední akcí před prázdninami byl výjezd do Hromnice, kde se konala oslava 130 let založení SDH Hromnice. Muži i děti ve svých kategoriích zvítězili!!!

V sobotu 5. srpna jsme se zúčastnili okresního taktického cvičení v obci Studená. Jednalo se o dálkovou dopravu vody na 3 kilometry s převýšením 150 metrů. Cvičení se zúčastnilo 22 jednotek z okresu Plzeň-sever.

Další činností hasičů bylo několik brigád v podzimních měsících. Jak při údržbě techniky, tak při úklidu obce.

Další velkou akcí bylo 25. listopadu Okresní zasedání představitelů SDH P-S a vyhlášení okresního kola hry „Plamen.“

V sobotu 9. prosince jsme uspořádali setkání veteránů našeho okrsku.

Na počátku prosince nám firma Agrofert darovala sedm kusů zásahových přileb Kalisch Vulkan v hodnotě    40 000,- Kč. Velice děkujeme!!!

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání