Home » Rok 2018

Rok 2018

S příchodem nového roku jsme opět naši činnost zahájili dne 20. ledna 2018 výroční valnou hromadou, které se zúčastnili všichni členové našeho sboru a dále hosté všech našich spřátelených sborů.

V sobotu 20. ledna byl v 11:30 hod. naší jednotce vyhlášen požární poplach na požár rodinného domu v obci. Vyjeli jsme 8 minut po vyhlášení poplachu a na místo události jsme přijeli společně s jednotkou HZS a jednotkou SDH Zruč. Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že se nejedná o požár rodinného domu, ale o únik kouře z poškozeného komína do prostoru mezi stropem a podlahou v 1. patře domu. Naše jednotka provedla vyskladnění kotle a kotelny a dále se na pokyn velitele zásahu vrátila zpět na základnu.

Dále 20. ledna zahájili dva členové naší jednotky kurz obsluhy motorových pil, který trvá 64 hodin. Po třech víkendech, které klukům skoro celé propršely, úspěšně složili závěrečné zkoušky a získali průkazy „pilařů“. Od této chvíle má naše jednotka vyškolené členy a budeme moci být vysíláni na odklízení případných popadaných stromů nebo odstranění strom, které ohrožují osoby a majetek.

4. března jsme uspořádali pro děti z naší obce maškarní bál. Bál celkem navštívilo 62 dětí v maskách a za poslechu muziky skupiny Tandem V. Kokošky si děti tento bál užily. Děti, které se v soutěži masek umístily na prvních třech místech, dostaly lahodné dorty.

9. března jsme uspořádali v našem kulturním době besedu se zdravotnickým záchranářem na téma „Poskytování první pomoci“. Besedy se zúčastnili všichni členové naší výjezdové jednotky, dále členové výjezdových jednotek sousedních sborů a přišli i někteří občasné naší obce. Celkem se této besedy zúčastnilo 80 osob.

Všechny získané informace z této besedy jsme mohli hned 20. dubna prakticky vyzkoušet v rámci prověřovacího cvičení u Drahotína. Tématem tohoto cvičení bylo vyhledávání osob a následné poskytnutí první pomoci. Tohoto cvičení se zúčastnili nejen všechny jednotky sborů okrsku Hromnice a Dolany, ale také jednotka kynologů SDH Horní Bříza.

Ve volných chvílích, kdy jsme se neúčastnili žádné akce, jsme se pustili do dostavby šatny pro výjezdovou jednotku a do přípravy garáží pro finální zednické práce, které jsme si udělali svépomocí.

7. května jsme se pustili do čištění místního koupaliště. I když přítok byl velmi slabý a obávali jsme se, že voda do vyčištěného koupaliště nedoteče, tak i díky vydatným dešťům, voda do koupaliště dotekla.

12. května jsme pořádali pouťovou zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina Procházka band. I přes propagaci, kterou jsme této akci věnovali, byla návštěvnost bídná a přišli „pouze“ členové našeho sboru.

V dalších nadcházejících dnech jsme se upnuli na trénink požárního útoku.

26. května jsme odjeli na okrskové cvičení do Hromnice. Nejprve nás v prvním kole čekala štafeta a následně požární útok. Družstvo dětí – holek obsadilo krásné 2. místo a družstvo dětí – kluků obsadilo 4. místo. Družstvo mužů obsadilo 2. místo, kdy ho překonalo o pouhé dvě vteřiny družstvo z Plané.

16. června jsme uspořádali tradiční „Noční jízdu“. Účast byla vysoká, 90 hasičů a hasiček z okolních sborů. Trať soutěže vedla tradičně po okolních vesnicích (Č. Bříza, Zruč, Senec, Druztová, Dolany, Kostelec, Planí, Chotiná, Žichlice a Hromnice), ve kterých zbývající členové sborů připravili různorodé disciplíny, ať s hasičskou tématikou, nebo více pro pobavení případných diváků. Pohár starosty okrsku si za první místo odvezlo družstvo hasiček z SDH Senec a pohár starosty obce vyhrálo družstvo mužů z SDH Druztová. Naše družstvo se umístilo na 5. místě.

Během prázdninových měsíců jsme se scházeli spíše sporadicky, neboť všichni členové postupně odjížděli a přijížděli na dovolenou.

Začátkem října se se vydali i s dětmi na dálkový pochod „Třemošenská padesátka“. Trasa byla náročná, měřila neuvěřitelných 25 kilometrů. Za zmínku zde stojí, že tuto celou trasu, bez známek únavy nebo vyčerpání, ušli i naši nejmladší členové sboru, Vašík Hotěk a Šimon Duchoslav.

17. listopadu jsme společně s dalšími občany obce uspořádali brigádu na hrabání listí po obci.

Do konce tohoto roku jsme se již věnovali „jen“ opravám vnitřních prostor naší zbrojnice a přípravám na další výroční valnou hromadu, která nás bude tradičně čekat v prvním měsíci roku 2019.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání