Home » Rok 2015

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2015 začínáme Valnou hromadou sboru, která se konala 17.1. v KD, za účasti skoro všech členů SDH a 15 hostů z řad obyvatel obce a členů SDH z okolních obcí. VH proběhla dle programu a byli zde oceněni naši veteráni medailemi, které byly vydány ke 150.letům založení dobrovolného hasičstva.

V sobotu 21. února se uskutečnil Hasičský ples, kde hrál opět Tandem V. Kokošky. I letos byla účast obyvatel velmi slabá, ale ti co přišli se skvěle bavili.

V dubnu jsme se zúčastnili školení velitelů jednotek v Plzni na Košutce.

V sobotu 9. května se tradičně konala akce Noční jízka, která opět vedla přes okolní vesnice. Této akce se zúčastnilo 13 družstev z 9 sborů.

V sobotu 23. května jsme čistili koupaliště, natírali zábradlí a udělali nové schody. O týden později jsme tuto akci zopakovali na koupališti v místních chatách.

V sobotu 13. června se na místním hřišti konalo okrskové cvičení za účasti všech sborů z okrsku a hostů ze Zruče a Sence. Naše družstvo obsadilo 3. místo. O měsíc později jsme se zúčastnili oslav SDH v Chotiné.

3. srpna byl vyhlášen poplach naší jednotce – hořel les nad chatami.

11. srpna jsme vyjeli k ničivému požáru do H. Hradiště, kde jsme byli součástí dálkové dopravy vody po dobu 16 hodin.

V září jsme prováděli prolévání doutnajících štěpků na Masňáku.

Koncem prosince probíhají přípravy na VVH, která se bude konat 9. ledna 2016 od 15 hodin v místním KD.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání