Home » 2021

2021

SOUTĚŽ K 110. VÝROČÍ SDH ČESKÁ BŘÍZA

Dne 18. 9. 2021 uspořádal náš sbor soutěž u příležitosti 110. výročí založení.

My jsme se na tuto soutěž pilně připravovali, a protože to byla pro nás nejprestižnější soutěž v letošním roce, dali jsme si pořádně záležet. Dokonce jsme dali dohromady tři družstva, nejmladší, mladší a starší.

Soutěž byla rozdělena na dvě části – netradiční štafetu a požární útok.

Jak se nám dařilo, se můžete podívat níže:

Nejmladší děti – soutěž bez štafety:

1. místo SDH Česká Bříza (čas 0:33)

2. místo SDH Žichlice (čas 1:13)

Mladší děti:

1. místo SDH Žichlice A (čas 1:00)

2. místo SDH Česká Bříza (čas 1:04)

3. místo SDH Žichlice B (čas 1:33)

4. místo SDH Senec (čas 2:03)

Starší děti:

1. místo SDH Žichlice (čas 1:03)

2. místo SDH Česká Bříza (čas 1:07)

3. místo SDH Senec A (čas 1:08)

4. místo SDH Zruč (čas 1:11)

5. místo SDH Senec B (čas 1:30)


OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V HROMNICI

Dne 28. srpna 2021 jsme odjeli na okrskové cvičení do Hromnice.

I přes velmi rychlé přípravy a šibeniční termín, jsme postavili celkem 2 družstva, 1 družstvo složené z našich nejmenších a nejmladších dětí a druhé družstvo složené z mladších a starších dětí.

Soutěžilo se v požárním útoku.

Nejmladší družstvo se umístilo na 1. místě.

Družstvo složené z mladších a starších dětí (soutěžilo v kategorii starších) se umístilo na 4. místě.

družstvo nejmaldších dětí
družstvo mladších a straších dětí


POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2021

Protože jiné činnosti bohužel nemůžeme vykonávat z důvodu epidemie v České republice, rozhodli jsme se, že se aktivně zapojíme do celorepublikové výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.

Na okresní úrovni okresu Plzeň-sever se děti s obrázky umístily následovně:

Kategorie MŠ – Kuba Kramer 2. místo

Kategorie ZŠ (1. – 2. třída) – Honzík Zábran 1. místo, Tobík Šafařík 2. místo

Kategorie ZŠ (6. – 9. třída) – Adam Zábran 1. místo

Obrázek od Honzíka dále postoupil do krajského kola, kde již první místo bohužel neobhájil, ale obrázek od Adama Zábrana se přes krajské kolo probojoval do kola republikového.

Kuba Kramer
Vojta Sommer
Tobík Šafařík
Honzík Zábran
Šimon Duchoslav
Adam Zábran

OBRÁZKY PRO VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU

I když je opět situace v naší republice složitá, pustili jsme se s některými dětmi z našeho kolektivu do kreslení vánočních obrázků, které jednak použijeme na vánoční přání našeho sboru, ale hlavně je uveřejníme na našich internetových stránkách.

Pevně doufáme, že při jejich prohlížení načerpáte tu správnou vánoční atmosféru, která Vás provede nadcházejícím svátečním obdobím.

Kubík Kramer

Vojtík Sommer

Tobík Šafařík

Honzík Zábran

Markétka Plevková

Majda Milerová

Simča Kliková

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání