Home » Rok 2013

Rok 2013

Dne 2. ledna proběhl zápis naší jednotky do poplachového plánu HZS Plzeňského kraje. Od této chvíle může být dle potřeby naše jednotka vysílána v rámci tohoto plánu k mimořádným událostem.

V sobotu 26. ledna se konala výroční valná hromada SDH v sále místního kulturního domu za účasti všech členů SDH a 30 hostů z řad obyvatel obce a členů SDH okolních obcí.

V měsíci únoru se členové jednotky účastnili tematických školení pro zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek SDH. Všichni členové se do tohoto školení aktivně zapojili a získali zde potřebné znalosti a dovednosti pro případný požární zásah.

V sobotu 23. února se konal tradiční hasičský ples v kulturním domě Česká Bříza. Tento ples měl velký úspěch s hojnou účastí obyvatel obce.

 Během jarních měsíců členové sboru opravili vnitřní prostory požární zbrojnice.

10. června byl jednotce vyhlášen první požární poplach. Jednalo se o technickou pomoc při lokální záplavě v obci Chotiná. Jednotka provedla odčerpání vody ze zatopeného sklepa a vyčištění kanalizace od naplavenin.

15. června jsme se zúčastnili cvičení jednotek SDH „Noční jízda“. Z celkové účasti 14 družstev jsme se umístili na 5. místě.

V sobotu 23. listopadu se konala další brigáda na zvelebení požární zbrojnice. Za účastni skoro všech členů SDH jsme vyměnili čtyři stará okna za plastová, kolem zbrojnice jsme poklidili spadané listí a přestěhovali jsme betonové lavičky k místnímu hostinci.

24. listopadu jsme se vypravili v počtu 26 členů na exkurzi na centrální požární stanici HZS Plzeňského kraje v Plzni na Košutce. Po přivítání a prvotním poučení o bezpečnosti, jsme si prošli cvičný polygon pro nácvik pohybu v neznámém a zakouřeném prostoru a následně prohlédli tělocvičnu, posilovnu, pracoviště operačního a informačního střediska a další místnosti pro potřeby hasičů. Nakonec jsme došli do garáží, kde jsme se nestačili divit nad požární technikou, která zde byla zaparkována. Na rozloučenou nám profesionální hasiči připravili ukázku cvičného poplachu.

Začátkem listopadu nalezli dva hledači pokladů v lese u obce Třemošná dvě památeční medaile SDH Německá Bříza, které pocházejí z roku 1913. Od nálezců jsme obdrželi fotografie. Fyzicky budou medaile k vidění na výroční valné hromadě SDH v lednu 2014.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání