Home » Rok 2014

Rok 2014

V lednu se opět všichni členové sboru sešli na výroční valné hromadě SDH. Během valné hromady byli oceněni členové sboru p. Karel Škubal, p. Stanislav Škubal a p. Zdeněk Pták za jejich přínos ve prospěch sboru, ve kterém působí bezmála 60 let. Dále p. Michálek věnoval sboru pamětní medaile, o kterých jsme Vás informovali v historii sboru za rok 2013.

V sobotu 15. Února se uskutečnil tradiční hasičský ples, dle dostupných informací z kronik se jednalo o stý ples pořádaný sborem.

Na jaře započali práce na opravě garáže a výstavbě šatny pro výjezdovou jednotku. Dále byla provedena oprava vodojemu u místního hřbitova a členové jednotky se zdokonalovali své znalosti v rámci odborné přípravy.

V sobotu 3. května se konalo okrskové cvičení v Hromnici, kde i přes nepříznivé počasí soutěžní družstvo vybojovalo 3. místo.  Dále se soutěžní družstvo zúčastnilo v měsíci květnu 12. ročníku prověřovacího cvičení „Noční jízda“, kde se umístilo na 4. místo z celkových 13 družstev.

Začátkem června 2014 se členové sboru zapojili v rámci brigády do čistění koupaliště v chatách a následně o měsíc později do čistění místního koupaliště.

V prosinci byla provedena repase požární stříkačky PS12 a rok byl ukončen úklidem požární zbrojnice a jejího okolí.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání