Home » Výjezdy a činnost jednotky » Nové zásahové oděvy

Nové zásahové oděvy

Hasiči z České Břízy pořídili díky dotaci Plzeňského kraje šest kompletů třívrstvých zásahových oděvů

JSDH Česká Bříza pořídila díky dotaci Plzeňského kraje a přispění obecního úřadu obce Česká Bříza šest kompletů třívrstvých zásahových oděvů GoodPRO FR3 FireRex Plus.

Celkové náklady na pořízení činily 119 400 Kč, Plzeňský kraj poskytl dotaci ve výši 45 699 Kč. Zbylou částku doplatila obec ze svého rozpočtu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Plzeňskému kraji za poskytnutí dotace a obecnímu úřadu za doplacení celkových nákladů.

Hasiči Česká Bříza

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání