Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Rada občanům

Nadace Agrofert

Hasiči z České Břízy pořídili díky Nadaci AGROFERT tři komplety třívrstvých zásahových oděvů

JSDH Česká Bříza pořídila díky Nadaci AGROFERT tři komplety třívrstvých zásahových oděvů GoodPRO FR3 FireRex Plus.

Celkové náklady na pořízení činily 59 700 Kč, Nadace AGROFERT poskytla finanční dar ve výši 50 000 Kč. Zbylou částku zaplatili hasiči ze svého rozpočtu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Nadaci AGROFERT za poskytnutí daru.

Hasiči Česká Bříza

Nové zásahové oděvy

Hasiči z České Břízy pořídili díky dotaci Plzeňského kraje šest kompletů třívrstvých zásahových oděvů

JSDH Česká Bříza pořídila díky dotaci Plzeňského kraje a přispění obecního úřadu obce Česká Bříza šest kompletů třívrstvých zásahových oděvů GoodPRO FR3 FireRex Plus.

Celkové náklady na pořízení činily 119 400 Kč, Plzeňský kraj poskytl dotaci ve výši 45 699 Kč. Zbylou částku doplatila obec ze svého rozpočtu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Plzeňskému kraji za poskytnutí dotace a obecnímu úřadu za doplacení celkových nákladů.

Hasiči Česká Bříza

Noční jízda 24.6.2023

24. června 2023 jsme opět uspořádali tradiční dovednostní soutěž „Noční jízda 2023“.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 7 družstev žen a 7 družstev mužů.

Jako každý předchozí ročník byly na soutěžní družstva přichystány nejrůznější disciplíny připravené členy okolních sborů.

Výsledky soutěže:

Kategorie ŽENY

1. místo – SDH Česká Bříza

2. místo – SDH Planá

3. místo – SDH Senec A

4. místo – SDH Chotiná

5. místo – SDH Senec B

6. místo – SDH Žichlice

7. místo – SDH Zruč

Kategorie MUŽI

1. místo – SDH Česká Bříza

2. místo – SDH Druztová

3. místo – SDH Planá

4. místo – SDH Senec

5. místo – SDH Žichlice

6. místo – SDH Zruč

7. místo – SDH Chrást

Okrsková soutěž 10.6.2023

Dne 10. června 2023 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Hromnici.

Z členů našeho sboru jsme celkem poskládali 4 družstva (mladší děti, starší děti, ženy a muže).

Družstvo mladších dětí se celkově umístilo na 2. místě, družstvo starších dětí na 3. místě. Družstvo mužů se i přes drobný problém při spojování dopravního vedení do stříkačky umístilo na 3. místě a družstvo žen velmi překvapilo, kdy s vybojovaným časem se umístilo na 1. místě. Všem družstvům GRATULUJEME…

Stavba tréninkové plochy

Z důvodu zvýšení možností a zlepšení komfortu nácviku požárního útoku našimi soutěžními družstvy jsme se po dohodě a schválení záměru obecním úřadem, pustili svépomocí do výroby tréninkové plochy u koupaliště.

Prozatím jsme vybagrovali plochu pro základnu a zabetonovali obrubníky. V následující fázi bude navezen požadovaný podklad pod zámkovou dlažbu. Až bude tato plocha dokončena, provedeme urovnání travnaté plochy a zasetí nové trávy.

Rekonstrukce požárního vozíku

Začátkem roku 2023 jsme dokončili rekonstrukci přívěsného požárního vozíku, kterým budeme v případě potřeby na místo mimořádné události dopravovat potřebné vybavení pro úspěšný zásah naší jednotky.

Ve vozíku je umístěno vše potřebné pro vytvoření čerpacího stanoviště (savice, požární stříkačka, …), ale i další potřebné vybavení jako např. hydrantový nástavec, požární zásahové hadice, požární armatury k vytvoření útočného vedení, nářadí atd.

Technická pomoc 25.2.2023

25. února 2023 členové naší jednotky vyjeli na technickou pomoc, při které řídili provoz na pozemní komunikaci při kácení nebezpečných stromů ohrožujících silniční provoz.

10.12.2022 – Požár – zahradní přístřešek

Dne 10.12.2022 vyjela jednotka k požáru zahradního přístřešku v obci Česká Bříza.

Jednotka ve spolupráci s jednotkou HZS Plzeňského kraje prováděla rozebrání střešní krytiny, vyhledávání a uhašení skrytých ohnisek požáru a vyskladnění shořelých náhradních dílů na automobily.

Dotace NSA

Díky Národní sportovní agentuře, která nám prostřednictvím dotačního titulu Můj klub 2022 přidělila dotaci ve výši 43.560 Kč, jsme mohli pořídit pro naše mladé hasiče nové vybavení, které již má kompletně kované spojky, které jsou pro spojování dětmi snazší.

Konkrétně jsme zakoupili:

Sportovní proudnice C52 EXCELLENT včetně ochranné krabičky

Rozdělovač PH Sport

Sadu dětských hadic Flammenflex-G RED

Koš sací 110 Sport Extra – naklapávací

Sportovní přilby Mammut Skywalker 3

Touto cestou bychom chtěli Národní sportovní agentuře poděkovat.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání