Home » Výjezdy a činnost jednotky (Page 3)

Category Archives: Výjezdy a činnost jednotky

Cvičení v Hromnicích

28.8.2021 jsme se účastnili cvičení v požárním útoku v obci Hromice, které pořádalo SSH Žichlice. Účastnilo se mužstvo můžů a dvě mužstva dětí (mladší a přípravka). Muži se umístili na druhém místě celkem ze 4 mužstev, děti obsadili 4 a 1 místo, gratulujeme.

Výtvarná soutěž dětí

Jako v uplynulém roce se i letos děti zapojily do celostátní výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Celkem se zapojilo 6 dětí z kolektivu a nakreslily obrázky s hasičskou tématikou. Všechny obrázky postupují do okresního kola, a proto budeme držet palce, aby se alespoň některý náš zástupce dostal do dalšího, krajského a třeba i republikového kola.

A protože se všem dětem jejich obrázky povedly, rozhodli jsme se, že až nám to současná situace dovolí a budeme se moci sejít na pravidelné schůzce, obdrží všichni naši „malí“ výtvarníci věcný dar za jejich snahu a zapojení.

A vlastě podívejte se sami, jak se jim to povedlo …

Kubík Kramer, 6 let

Vojtík Sommer, 5 let

Honzík Zábran, 8 let

Tobík Šafařík, 7 let

Šimon Duchoslav, 10 let

Adam Zábran, 13 let

24.3.2021 Technická pomoc

Dne 24.3.2021 vyjela jednotka SDH v počtu 6 mužů pod obec Česká Bříza odstranit vyvrácený strom, který částečně zasahoval do vozovky.

10.3.2021 Požár v chatové oblasti

10.3.2021 v 21:07 byl vyhlášen poplach z důvodu požáru v chatové oblasti. V objektu s č.e. 17 došlo k zahoření komínu. Naše jednotka v počtu 9 hasičů byla na místě společně s SDH Zruč jako první a aktivně se zapojila do likvidace požáru.

PF 2021

6.11.2020 – Požár v chatové oblasti-chata č 34

Ukázka zásahu ZZS KVK a SDH Česká Bříza

V sobotu 11.7. od 15:00-16:00 proběhla v rámci akce Harley-Davidson® s názvem HARLEY ON TOUR 2020 ukázka zásahu IZS u nehody motorkáře. JSDH Česká Bříza byla přizvána, aby asistovala ZZS Karlovarského kraje.

Výjezd 30.6.2019

30.6. 2019 provedla JSDH technickou pomoc – odstranění stromů na vozovce v okolí obce – směr Zruč-Senec.

Něco z historie zásahů

2. 1. 1912            ve  Zruči požár stavení č.p.20

17. 5. 1913          v   Německé Bříze požár stodoly se slámou

15. 6. 1913          v   Druztové-kolna vedle stavení č.p.21

24. 6. 1913          ve  Zruči požár lednice v hospodě

4. 8. 1913            v    Hromnici – domek č.p.88

19. 3. 1914          v   Žichlicích požár stodoly

6. 9. 1914            v   Německé Bříze požár stohu slámy

14. 9. 1914          v   Žichlicích-stodola č.36

11. 1. 1916          ve  Zruči –stoh slámy

4. 11. 1920          v   Německé Bříze požár stodoly č.p.30

13. 4. 1921          v   Chotiné požár stavení a stodol č.p.25, 27, 28, 31, 34, 44

10. 7. 1922          v   Žichlicích požár stavení

17. 3. 1928          v   Žichlicích – stavení, stodola a chlév

12. 9. 1930          v   Německé Bříze – stavení, stodola a chlévy

31. 5. 1934          v   Plaských lesích – požár porostu v Želímě

30. 7. 1934          v   Třemošné – les

3. 11. 1938          v   Německé Bříze požár stavení

24. 1. 1943          v   Hromnici – stavení a stodola

14. 3. 1947          v   České Bříze – rozvodněný potok, zatopený mlýn a pivovar

27. 7. 1947          ve  Zruči požár dřevěné chaty

26. 8. 1947          v   Hromnici požár lesa

7. 9. 1947            v   Hromnici požár lesa

30. 3. 1958          v   Hromnici – hostinec u Fenclů

7. 4. 1960            v   České Bříze – kolna u Zlámalů

20. 8. 1962          Požár lesa u Horní Břízy

2. 7. 1967            Požár lesa u Dolan

9. 8. 1967            Požár lesa v České Bříze

20. 9. 1967           v   Hromnici – stoh slámy

8. 9. 1968             v  České Bříze požár porostu na Masňáku

5. 6. 1969             velký požár lesa u Oborského kanálu

12. 4. 1970           v Žichlicích požár stodoly v JZD

8. 10. 1982           v Žichlicích požár seníku v JZD

Od roku 1982 družstvo SDH nevyjelo k žádnému zásahu až do roku 2013. Od 1. 1. 2013 byla vytvořena nová fungující jednotka SDHO, která je zařazena v systému HZS Plzeňského kraje.

10. 6. 2013           Chotiná – technická pomoc při lokální záplavě, fotogalerie na rajčeti

 3. 8. 2015            Česká Bříza – požár lesa nad chatami

11. – 12. 8. 2015   v Horním Hradišti – ničivý požár lesa a polí

16. 9. 2015           v České Bříze – vznikající požár štěpků na Masňáku

28. 9. 2016           dohledání zraněných osob u Obory

20. 1. 2018           v České Bříze – požár rodinného domu č. p. 140 – vyskladnění kotle a kotelny

14.2.2019 technická pomoc-odstranění polomů v chatách

3.6.2019 technická pomoc-odstranění stromů na vozovce v okolí obce.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání