Home » Kalendář akcí » Slavnostní předání nového vozu

Slavnostní předání nového vozu

Dne 27. srpna 2022 jsme slavnostně za účasti občanů obce převzali nový dopravní automobil Fiat Ducato.

Slavnostní ceremoniál započal ve 14 hod., kdy před nastoupené zástupce výjezdové jednotky sboru přijelo nové vozidlo se starostou obce. Ten po krátkém pozdravení všech přítomných předal klíčky od tohoto vozidla do rukou velitele jednotky.

Poté byl vůz požehnán farářem římskokatolické farnosti z Ledců u Plzně.

Když už jsme všichni takto společně prožívali tyto slavnostní chvíle, rozhodl se výbor předat dětem, které se zúčastnili v letošním roce celorepublikové výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, stavebnice Lego zakoupené sborem.

Po skončení těchto oficiálních částí programu následovala ukázka zásahové techniky našich kolegů, hasičů Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Nejprve si všichni zájemci mohli prohlédnout dvě automobilové cisterny, včetně všeho vybavení, a následně proběhla ukázka hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Než kluci odjeli s cisternami zpátky do Plzně, vyrobili dětem „bazén“ pěny. To mnoho dětí mile zaskočilo, ale hned věděly, co mají dělat…

Celým dnešním odpolednem nás provázela hudba Tandemu Václava Kokošky a pro všechny bylo připravené bohaté občerstvení našimi členy.

V současné době probíhá s vozidlem seznamování všech členů, kteří mají oprávnění s ním jezdit, aby ho stoprocentně ovládali v případě potřeby výjezdu k mimořádné události.

Do „ostrého“ výjezdu bude vozidlo zařazeno po dokončení opravy a rekonstrukce přívěsného požárního vozíku, aby bylo možné na místo mimořádné události dovést vše potřebné pro efektivní a stoprocentní zásah. Do té doby bude jednotka vyjíždět k mimořádným událostem stávající Avií.

Finanční vypořádání pořízení tohoto vozidla:

Celková cena vozidla                             1.216.406,95 Kč včetně DPH

Dotace MV – HZS ČR                             450.000 Kč včetně DPH

Dotace Plzeňského kraje                        300.000 Kč včetně DPH

Dofinancování obcí                                466.406,95 Kč včetně DPH

Výbava vozidla nad rámec zákonem povinné výbavy:

2 ks    Dobíjecí svítilna TRIO 550

1 ks    Záchranářský batoh (výbava odpovídající lékárničce velikosti III)

2 ks    Požární světlomet s kloubovým uchycením

1 ks    Hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B

1 ks    Hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B

1 ks    Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1

2 ks    Nůž (řezák) vyprošťovací

1 ks    Vytyčovací páska

1 ks    Vozidlová radiostanice MOTOROLA

1 ks    Velitelská lampička

Dále budou do vozidla doplněny tyto prostředky, které již má jednotka k dispozici:

Reflexní vesta VELITEL ZÁSAHU

Reflexní vesty HASIČI

Osobní polohovací opasky se sekerkami

Ostatní věcné prostředky požární ochrany, jako např. motorová řetězová pila, žebřík, pracovní a záchranné lano atd. budou do vozidla dodávány dle požadavku zásahu u mimořádné události.

Vozidlo bude využíváno především k dopravě výjezdové jednotky k mimořádným událostem, dopravě členů soutěžních družstev dětí, mužů a žen na soutěže, na žádost KOPIS HZS Pk či obce na případnou evakuaci obyvatel, ale i k dalším činnostem na žádost obce.

Starosta sboru – Jiří Macek

jirka.macek@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 737 230 136

Velitel – Karel Škubal

karel.skubal@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 603 358 214

Jednatel – Milan Pondělík

milan.pondelik@sdhceskabriza.cz
telefon: +420 725 171 759

Tísňová volání v ČR

150    Hasičský záchranný sbor

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR.

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání